01 Jun 2020

Κάλυψη του 40% των μισθωμάτων στον κλάδο του Εμπορίου από την Πολιτεία με το δημοσιονομικό κόστος να μην ξεπερνά τα 258,1 εκ. €.

 

Αθήνα, 2 Μαΐου 2020

Αρ. Πρωτ.: Φ3 8025

Προς

  • Υπουργό Οικονομικών
  • κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Έδρες τους

 

Θέμα: Κάλυψη του 40% των μισθωμάτων στον κλάδο του Εμπορίου από την Πολιτεία με το δημοσιονομικό κόστος να μην ξεπερνά τα 258,1 εκ. €.

 

Θέμα:

Κύριε Υπουργέ,

Η εμπορική μίσθωση αποτελεί (ίσως) τη σημαντικότερη μεταβλητή του λειτουργικού κόστους των εμπορικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις έρευνες του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ η συμμετοχή του στα συνολικά λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης ανέρχεται περίπου στο 56%. Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για μειωμένο μίσθωμα κατά 40% μέχρι τώρα ήταν ένα μέτρο ανακούφισης για τις εμπορικές επιχειρήσεις που είτε έκλεισαν με κρατική εντολή, είτε επλήγησαν λόγω της πανδημίας του COVID-19. Ωστόσο, το θέμα απαιτεί μια συνολικότερη και μεγαλύτερης διάρκειας διαχείριση. Το στοιχείο αυτό τεκμηριώνεται και με την έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ (Απρίλιος 2020), σύμφωνα με την οποία πάνω από 4 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις επιθυμούν μια μεγαλύτερη και σε μεγαλύτερη διάρκεια μείωση της εμπορικής τους μίσθωσης και ως εκ τούτου μια γενναία παρέμβαση από πλευράς πολιτείας κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΣΕΕ θεωρεί ότι η Πολιτεία θα πρέπει να προχωρήσει στην επιδότηση του 40% των ενοικίων επαγγελματικής στέγης μέχρι και το τέλος του 2020.

Πιο συγκεκριμένα:

1α) Από το συνολικό αριθμό των 234.733 εμπορικών επιχειρήσεων (ΚΑΔ 45, 46, 47), οι 171.980 ήταν είτε κλειστές – με απόφαση του Κράτους – είτε πληττόμενες. Εξαιρούνται από τους υπολογισμούς: τα Super Markets (ΚΑΔ 47.11), ολόκληρο το 47.2 (Λιανικό εμπόριο τροφίμων), τα Φαρμακεία & τα Βενζινάδικα, τα οποία λειτουργούσαν κανονικά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (περίπου 57.800 επιχειρήσεις).

2) Σύμφωνα με την 6μηνιαία και ετήσια έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ το 67% των εμπορικών επιχειρήσεων καταβάλλει μίσθωμα επαγγελματικής στέγης, καθώς 

δεν διαθέτει ιδιόκτητο ακίνητο. Από την ίδια έρευνα προκύπτει πως το 30% των εμπορικών επιχειρήσεων διαθέτει ιδιόκτητο ακίνητο, ενώ το 3% έχει μικτό καθεστώς (ένα μέρος ιδιόκτητο ένα μέρος του ακίνητου μισθώνεται). Συνεπώς, στη διάρκεια της πανδημίας 115.226 εμπορικές επιχειρήσεις όλου του εμπορίου (ΚΑΔ 45, 46, 47), κλειστές ή πληττόμενες, όφειλαν να καταβάλουν ενοίκιο για την (μη) άσκηση του επαγγέλματός τους.

3) Οι ίδιες έρευνες προσδιορίζουν το μέσο μίσθωμα στα 700 ευρώ, εξαιρουμένων των super-markets, των φαρμακείων και των πρατηρίων καυσίμων.

4) Επειδή όμως οι παρενέργειες της πανδημίας στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων θα συνεχιστούν για τουλάχιστον ολόκληρο το 2020, η αναλογική κατά 40% συνδρομή του κράτους θα πρέπει να εκτείνεται στους εναπομείναντες 8 μήνες (Μάιος – Δεκέμβριος 2020), μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος έτους. (32,26 εκ. €/μήνα. * 8 μήνες = 258,1 εκ.).

Άλλωστε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν υιοθετηθεί παρόμοιες παρεμβάσεις. Η μείωση των εμπορικών μισθώσεων είναι ένα ζήτημα με ευρωπαϊκές διαστάσεις. Η EUROCOMMERCE, ήδη από τις 11 Απριλίου 2020, καλεί τόσο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τις εθνικές κυβερνήσεις να παράσχουν πόρους για την μείωση της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος των ενοικίων:

  • Στο Βέλγιο οι εμπορικές μισθώσεις των κλειστών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 50% για Απρίλιο και Μάιο, μετά από συμφωνία της COMEOS, που εκπροσωπεί το εμπόριο, και των ιδιοκτητών. Παράλληλα, η καταβολή του υπόλοιπου 50% αναβάλλεται για μεταγενέστερο διάστημα εντός του έτους.
  • Στην Τσεχία, η κυβέρνηση ενέκρινε την επιδότηση εμπορικής μίσθωσης αν ο ιδιοκτήτης συμφωνήσει για μείωση του μισθώματος κατά 30%. Από το υπόλοιπο 70%, το 20% το πληρώνει η επιχείρηση και το εναπομένον 50% το κράτος.
  • Στη Δανία, από τις 9 Μαρτίου έως και στις 9 Ιουνίου, το κράτος επιδοτεί τις εμπορικές μισθώσεις αναλόγως της μείωσης του κύκλου εργασιών. Για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή η κάλυψη μπορεί να φθάσει το 100%.
  • Στην Ολλανδία, αναλόγως της πτώσης στον κύκλο εργασιών υπάρχει η δυνατότητα αναβολής/ακύρωσης του ενοικίου, αν επαληθευτεί ζημία λόγω του COVID-19.Η παράθεση όλων των παραπάνω δεδομένων και πρακτικών, σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στοιχειοθετεί τον επείγοντα χαρακτήρα που έχει λάβει για το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων η ανάγκη κάλυψης από πλευράς πολιτείας του 40% των μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης, μέχρι το τέλος του έτους. Τα τελευταία εξαγγελθέντα μέτρα, την Τετάρτη 20 Μαΐου, που προβλέπουν την επέκταση της κρατικής επιδότησης μέρους των μισθωμάτων των εμπορικών καταστημάτων λιανικής μέχρι και τον επικείμενο Ιούνιο, συνιστούν το πρώτο από τα αναγκαία βήματα επίλυσης ενός ζωτικής σημασίας, για την επιβίωση χιλιάδων επιχειρήσεων, ζητήματος.

    Ωστόσο, η οριστική διευθέτηση του προβλήματος θα λάβει χώρα μόνο εάν ο χαρακτήρας του μέτρου αποκτήσει οριζόντιο, για ανεξαιρέτως ολόκληρο τον κλάδο του Εμπορίου (ΚΑΔ 45, 46 & 47), χαρακτήρα και πρωτίστως εάν εφαρμοστεί για επιπλέον έξι, από τους ήδη προβλεπόμενους, μήνες. Η υλοποίηση του ευεργετήματος μέχρι και τα τέλη του τρέχοντος έτους θα αναχαιτίσει, έστω και εν μέρει, τις πολυεπίπεδες αρνητικές διαστάσεις της πανδημίας, ενώ θα δημιουργήσει τις αναγκαίες συνθήκες στους πληττόμενους εμπόρους να ανακάμψουν και να μπορέσουν να προσελκύσουν ξανά, το διστακτικό είναι αλήθεια, καταναλωτικό κοινό στα καταστήματά τους.

 

                                                                   Ο Πρόεδρος                                                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

                                             Γεώργιος Καρανίκας                                                                                    Νικόλαος Μπόνης

 

[top]