Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:          ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΟΣΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:      ΜΙΛΛΕΡ ΜΑΡΙΑ

ΤΑΜΙΑΣ:                 ΘΕΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΜΕΛΗ :                   ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ

                                ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

                                ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

                                ΚΑΖΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

                                ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

 

Αποστολή :
Διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών μας στα πλαίσια πάντα της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.