16 Jul 2021

Εγκύκλιος για επανένταξη σε πάγια ρύθμιση ενοικία Ιουλίου

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2021

Αρ. πρωτ.: ΓΑ 8536

 

Προς

– Ομοσπονδίες – μέλη ΕΣΕΕ

– Εμπορικούς Συλλόγους

– Αντιπροσώπους ΕΣΕΕ

Έδρες τους

 

Θέμα: Επανένταξη σε Πάγια ρύθμιση φορολογικών οφειλών – Επέκταση απαλλαγής/μειωμένης καταβολής ενοικίων και για τον μήνα Ιούλιο – Υποβολή δικαιολογητικών Επιστρεπτέας Προκαταβολής

 

Κυρίες και Κύριοι,

Με αφορμή τις σχετικές κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τις αλλαγές/βελτιώσεις που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ ή δρομολογείται η εφαρμογή τους σε μία σειρά μέτρων στήριξης των πληγεισών από την πανδημία επιχειρήσεων, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Α)  Δυνατότητα επανένταξης στην απολεσθείσα Πάγια ρύθμιση φορολογικών οφειλών:

Σε όσους οφειλέτες ήταν ενταγμένοι στην πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων την 1η/11/2019 και στη συνέχεια την απώλεσαν, παρέχεται η ευκαιρία επανένταξής τους στη νέα πάγια ρύθμιση των 24 – 48 δόσεων. Οι πληγέντες από την πανδημία επιχειρηματίες μπορούν από προχθές (12/7) να επανενταχθούν χωρίς κριτήρια και ποινές. Οι μη πληγέντες, θα χρειαστεί να περιμένουν έως την 1η/10/2021, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση επανένταξης, η οποία όμως θα χορηγείται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, χωρίς όμως πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Πληγέντες οφειλέτες:  Το σύνολο των πληγεισών ατομικών επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων/Οντοτήτων με ρυθμισμένες στην παλαιά πάγια ρύθμιση φορολογικές οφειλές, μπορούν να επανενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση των 24 – 48 δόσεων, χωρίς την πρόβλεψη εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Το ευεργέτημα μπορούν να αξιοποιήσουν αφενός οι προαναφερθείσες υπόχρεες σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ επιχειρήσεις, με μικρότερο κατά τουλάχιστον 5% τζίρο ΦΠΑ (κωδικός 312) το 2020 σε σχέση με το 2019 και αφετέρου τα πληγέντα με οφειλές φυσικά πρόσωπα-ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020 ή το 2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «Covid».

Β)  Επέκταση απαλλαγής/μειωμένης καταβολής επαγγελματικού μισθώματος τον μήνα Ιούλιο 2021:

Με προχθεσινή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, το ευεργέτημα της πλήρους απαλλαγής (100%) του ενοικίου θα ισχύσει για συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και είναι πολύ πιθανό για την πλειοψηφία των εμπορικών επιχειρήσεων να ισχύσει και πάλι, όπως και τον μήνα Ιούνιο 2021, η έκπτωση του 40% (μειωμένα ενοίκια). Αναμένεται η απόφαση εξειδίκευσης των δικαιούχων ΚΑΔ.

Γ)  Υποβολή δικαιολογητικών για το μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής:

Χθες, το Υπουργείο Οικονομικών προέβη σε συγκεκριμένες επισημάνσεις και παρατάσεις καταληκτικών ημερομηνιών για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Πιο αναλυτικά, επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:

  • Εξαιτίας του χρονικού διαστήματος που θα απαιτηθεί για την έκδοση των Ενιαίων Πιστοποιητικών Δικαστικής Φερεγγυότητας από τα οικεία πρωτοδικεία, παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021 η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για όλους τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
  • Υπόχρεες στην προσκόμιση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας είναι όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση μέσω του Προσωρινού Πλαισίου στήριξης. Ηλεκτρονική λήψη του Πιστοποιητικού είναι εφικτή μόνο στις περιπτώσεις των Πρωτοδικείων που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα (Πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Χαλκίδας). Εάν η έδρα της επιχείρησης δεν βρίσκεται στις ανωτέρω περιοχές, το Πιστοποιητικό εκδίδεται από το Πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης και υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ, ενώ η σχετική αίτηση για την έκδοσή του δύναται να υποβάλλεται και μέσω του gov.gr.
  • Μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, υποχρεούνται στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του λογιστή της επιχείρησης. Αντιθέτως, οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεν υποχρεούνται στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του λογιστή τους. Επίσης, οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στις περιοχές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Χαλκίδας, δεν απαιτείται να προβούν σε κάποια ενέργεια, καθώς δεν υποχρεούνται στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του λογιστή της επιχείρησης, ενώ το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας αναζητείται αυτεπαγγέλτως.
  • Από την Τρίτη, 13/7/2021, η ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ παρέχει τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για τον 3ο και 4ο κύκλο της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» και εντός της επόμενης εβδομάδας θα δοθεί η αντίστοιχη δυνατότητα και για τον 5ο, 6ο και 7ο κύκλο του μέτρου. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων για αιτήσεις που απορρίφθηκαν και δεν χορηγήθηκαν κρατικά δάνεια στους ενδιαφερομένους επιχειρηματίες και για τους 5 κύκλους (3ο έως 7ο) της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής», θα είναι η 30η/7/2021.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση ή διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση,

Αντώνης Μέγγουλης

Διευθυντής & Νομικός Σύμβουλος ΕΣΕΕ 

[top]