30 Dec 2019

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

 

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2019
Αρ. πρωτ: Σ 7876

Προς
Ομοσπονδίες- μέλη ΕΣΕΕ
Εμπορικούς Συλλόγους
Έδρες τους

 


ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

 

 

Κυρίες και Κύριοι,,

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4646/2019 (ΦΕΚ 201Α – επισυνάπτεται στην παρούσα) με τον οποίο εισάγονται νέες φορολογικές διατάξεις για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και παράλληλα δίνονται κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων.
Οι κυριότερες αλλαγές που επιφέρει το νέο πλαίσιο και αφορούν άμεσα ή έμμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν ως εξής:

1.Στο άρθρο 6 προβλέπεται η μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για ετήσια εισοδήματα έως 10.000 ευρώ που προέρχονται από μισθούς, συντάξεις και ελευθέρια επαγγέλματα. Οι σχετικές φοροελαφρύνσεις, ιδίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες για τους οποίους δεν ισχύει το αφορολόγητο όριο, αποτελούν μία οικονομική «ανάσα», μετά τα αλλεπάλληλα φορολογικά βάρη που έχουν επωμιστεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, το γεγονός πως η σημαντική αυτή φορολογική ελάφρυνση ισχύει μόνο για τα δηλωμένα έως 10.000 ευρώ ετήσια κέρδη, δεν επιβραβεύει με ανάλογο τρόπο όσους εντάσσονται στα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια. Κι αυτό γιατί η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα εν λόγω εισοδήματα είναι σχεδόν ανεπαίσθητη, ενώ για ετήσια δηλωθέντα κέρδη μεταξύ 10.001 – 20.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής παραμένει αμετάβλητος στο 22%. Η ΕΣΕΕ, έχοντας αποσπάσει την ρητή δήλωση της Κυβέρνησης για περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, έχει ήδη προτάξει στην ατζέντα της την πρόσθετη μείωση των φορολογικών συντελεστών, μεγαλύτερη της μίας ποσοστιαίας μονάδας για δηλωθέντα ετήσια κέρδη άνω των 10.000 ευρώ, πάντα με γνώμονα την επιβράβευση και την παροχή επιπλέον κινήτρων στους συνεπείς φορολογουμένους.

2.Με το άρθρο 7 του νόμου προβλέπεται η υποχρεωτική συγκέντρωση από 1-1-2020 ηλεκτρονικών αποδείξεων, μέσω πλαστικού χρήματος (καρτών) και ηλεκτρονικών μέσων, ίσων με το 30% του πραγματικού εισοδήματος των φορολογουμένων. Η ΕΣΕΕ επανειλημμένως είχε επισημάνει τον καθοριστικό ρόλο των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής τόσο στην προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής όσο και στην απαραίτητη προσαρμογή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις νέες τάσεις και ανάγκες της αγοράς. Ωστόσο, η πρόβλεψη του συγκεκριμένου άρθρου, έτσι όπως νομοθετήθηκε, δημιουργεί στρεβλώσεις και αδικίες. Όπως είναι γνωστό, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους οι ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δεν ήταν αναγκασμένοι να συλλέγουν ηλεκτρονικές αποδείξεις, αφού δεν είχαν το προνόμιο του αφορολόγητου ορίου. Από το νέο έτος όμως στους υπόχρεους συγκαταλέγονται και αυτοί και σε περίπτωση μη συγκομιδής του προβλεπόμενου συντελεστή (30%) ηλεκτρονικών αποδείξεων, θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμου της τάξεως του 22% επί της προκύπτουσας διαφοράς. Ωστόσο, χωρίς αφορολόγητο, χωρίς κανένα όφελος αλλά με υποχρέωση ηλεκτρονικών συναλλαγών και με πρόστιμο αν δεν συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα ποσά, η αδικία για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς. Αυτό όμως που ξεπερνάει τα όρια της λογικής είναι η υποχρέωση του επιχειρηματία, του οποίου είναι κατασχεμένοι ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί, να συλλέξει ηλεκτρονικές αποδείξεις ύψους 5.000 €. Κανείς φυσικά δεν έκανε τον κόπο να προβληματιστεί με τι μέσα θα κάνει τις σχετικές συναλλαγές αυτός ο επιχειρηματίας, αφού δεν λειτουργούν οι χρεωστικές του κάρτες, δεν του εκδίδονται πιστωτικές κάρτες και δεν μπορεί να κάνει ηλεκτρονικές κινήσεις.

3.Με τα άρθρα 22, 24 και 26 μειώνεται επιτέλους μια σειρά φορολογικών βαρών στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, στα μερίσματα και στην προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα, μία άκρως θετική εξέλιξη που συνιστά και βάσιμο λόγο αισιοδοξίας για το μέλλον. Ωστόσο, ακόμη και εδώ οι μειώσεις των συντελεστών φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις θα εφαρμοστούν αργότερα, ήτοι για τα εισοδήματα του 2020, ενώ και η μείωση της προκαταβολής φόρου θα ισχύσει μόνο για τα νομικά πρόσωπα και μόνο για το φορολογικό έτος 2018.

4.Στα άρθρα 30 & 45 προβλέπεται η σταδιακή εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων (διαβίβαση πληροφοριών και τιμολόγια) με αντίστοιχη έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. Η ΕΣΕΕ έχει επισημάνει ότι πριν την εφαρμογή του μέτρου πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά οι συνθήκες και οι ανάγκες της αγοράς και κυρίως να προηγηθεί η απαραίτητη ενημέρωση στις επιχειρήσεις.

5.Με το άρθρο 32 περιορίζεται η δυνατότητα του Δημοσίου να ασκεί αναδρομικό φορολογικό έλεγχο για παρελθούσες υποθέσεις φοροδιαφυγής και καταλογισμού επιπλέον ποσών φόρου και προστίμων, πέραν της δεκαετίας. Πιο συγκεκριμένα, η εικοσαετής προθεσμία παραγραφής που ισχύει σήμερα για περιπτώσεις φοροδιαφυγής ελαττώνεται σημαντικά στα δέκα έτη για υποθέσεις που αφορούν στα έτη 2012 – 2017 και στα πέντε έτη για το χρονικό διάστημα από το 2018 και μετά. Οι νέες τροποποιήσεις εκτιμάται πως θα συντελέσουν στον περιορισμό του γραφειοκρατικού κόστους, κυρίως όσον αφορά στην υποχρέωση τήρησης αρχείων και δεδομένων, μία διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική και χρονοβόρα.

6.Με το άρθρο 43 εισάγεται η πολυαναμενόμενη διεύρυνση του αριθμού των δόσεων της πάγιας ρύθμισης, τόσο για τακτικές όσο και για έκτακτες οφειλές. Η ΕΣΕΕ αντιμετωπίζει την μεταβολή αυτή με περίσκεψη. Μπορεί μεν να προβλέπεται η επέκταση του αριθμού των δόσεων για τακτικές οφειλές από 12 σε 24, η συγκεκριμένη όμως δυνατότητα θα κοστίσει ακριβότερα όταν επεκτείνεται πάνω από τις 12 δόσεις, καθώς η επιπλέον επιτοκιακή επιβάρυνση (πέραν δηλαδή του βασικού επιτοκίου) θα προσαυξάνεται κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα. Εκτός αυτού, το βασικό επιτόκιο στη νέα πάγια ρύθμιση που θα τεθεί ουσιαστικά σε εφαρμογή από το 2020 για πρώτη φορά δεν θα είναι σταθερό αλλά κυμαινόμενο και θα καθορίζεται ετησίως από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η ΕΣΕΕ επιμένει ότι, για να επιτύχει η πάγια ρύθμιση τον στόχο της, δηλαδή να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και να αυξήσει τα έσοδα του κράτους, θα πρέπει να οριστεί στις 24 δόσεις, χωρίς περιοριστικούς όρους, χωρίς επιπλέον επιτοκιακό κόστος και χωρίς την ανασφάλεια που θα δημιουργήσει η εισαγωγή κυμαινόμενου επιτοκίου.

Γενικότερα, οι φορολογικές μεταβολές που εισάγονται με το νέο νόμο κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην ελάφρυνση των επιχειρήσεων (ατομικών επιχειρήσεων & νομικών προσώπων), επιδιώκοντας τη διαμόρφωση ενός φιλικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ωστόσο και προκειμένου τα οφέλη των νέων μέτρων να επιδράσουν πολλαπλασιαστικά, η ΕΣΕΕ εξακολουθεί να προτάσσει στο διάλογο με την Κυβέρνηση την υλοποίηση μίας σειράς ευεργετικών για τη λειτουργία της αγοράς μέτρων, όπως:

• Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης.

• Την άμεση εφαρμογή του μειωμένου εισαγωγικού συντελεστή 9% της φορολογικής κλίμακας για ετήσια εισοδήματα ελευθέρων επαγγελματιών έως 10.000 ευρώ, επί των εισοδημάτων του τρέχοντος έτους (2019) και όχι για εκείνα που θα αποκτηθούν στη διάρκεια του 2020.

• Τη μόνιμη και σταθερή μείωση της προκαταβολής Φόρου Εισοδήματος επόμενου έτους και για όλες τις επιχειρήσεις.

• Τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και για τα επαγγελματικά ακίνητα των νομικών προσώπων.
• Την κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης και την εφαρμογή του Περιουσιολογίου.
• Την καθολική για όλους τους επιχειρηματίες εφαρμογή του ακατάσχετου «Ειδικού Επιχειρηματικού Τραπεζικού λογαριασμού».
• Την επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού για επανεπενδυόμενα κεφάλαια.
• Την περαιτέρω μείωση των συντελεστών Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων στα επίπεδα του 20%.
• Το διπλασιασμό του χρόνου συμψηφισμού ζημιών με επιχειρηματικά κέρδη επόμενων χρήσεων, από τα 5 έτη που ισχύει σήμερα στα 10.
• Τη μείωση των υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ, στο 20% (για τον υψηλό) και 11% (για τον μεσαίο) και την επαναφορά της ισχύος του ειδικού καθεστώτος μειωμένου συντελεστή για τα νησιά.
• Την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις στα 20.000 €.

Η ΕΣΕΕ βρίσκεται στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

 

Εφημερήδα της Κυβέρνησης

 

Με εντολή Προέδρου,

 

Αντώνης Μέγγουλης

Διευθυντής & Νομικός Σύμβουλος ΕΣΕΕ

 

 

[top]