14 Apr 2020

Covid-19: Πρόγραμμα στήριξης επιστημόνων & Ελευθέρων επαγγελματιών

 

Αθήνα, 13 Απριλίου 2020
Αρ. πρωτ: 21137

Προς: Εμπορικούς Συλλόγους της ΕΣΕΕ

 

Θέμα: Υλοποίηση από το ΚΑΕΛΕ, του Προγράμματος στήριξης επιστημόνων – Ελευθέρων επαγγελματιών, πληττόμενων από τον Covid-19

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ) της ΕΣΕΕ, συμμετέχει στο Πρόγραμμα Voucher που προκήρυξε η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ), η οποία ενεργεί ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) και αναλαμβάνει την υλοποίηση της Δράσης: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

Σκοπός της δράσης είναι πρωτίστως η ενίσχυση των επιστημόνων που εντάσσονται στους έξι (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των συμμετεχόντων. Οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες θα τύχουν άμεσης υποστήριξης λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19.

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι εξής:

 • Δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι

δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές

 • Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
 • Οικονομολόγοι/Λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
 • Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
 • Ιατροί όλων των ειδικοτήτων
 • Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) που περιλαμβάνει:

 1. υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 διδακτικών ωρών θεωρητικού μέρους αποκλειστικά διαμέσου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους, καθώς και
 2. πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Το ΚΑΕΛΕ ως Κέντρο Δια βίου Μάθησης Επιπέδου 2, έχει συμπεριληφθεί στο Μητρώο Παρόχων που έχει συγκροτήσει η συγκεκριμένη υπηρεσία και παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης για τη συγκεκριμένη δράση. Η ασύγχρονη τηλεκατάρτιση θα υλοποιηθεί μέσω Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τηλεκατάρτισης και περιλαμβάνει τα κάτωθι αντικείμενα κατάρτισης:

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO).
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί.
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία.
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου.
 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά –

Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/    Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη.

 1. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS).
 2. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία.
 3. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον.
 4. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας.
 5. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής

δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές.

Tο ΚΑΕΛΕ ως  πάροχος κατάρτισης θα μεριμνήσει για την προετοιμασία των ωφελουμένων, αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης εφόσον το επιθυμούν.

Κάθε ωφελούμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα συνολικής αξίας εξακοσίων ευρώ 600 € που θα καταβληθεί σε δύο δόσεις:

1) Προκαταβολή 400,00 ευρώ μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης 
2) Υπόλοιπο εκπαιδευτικού επιδόματος διακοσίων ευρώ (200€) με την ολοκλήρωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης.

Το επίδομα κατάρτισης που είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο, καταβάλλεται ανεξάρτητα από τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης ή από την επιτυχία σε αυτές.

Ολόκληρη την Πρόσκληση 02/2020 (ΑΔΑ: ΩΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ) για τη συμμετοχή στη δράση: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19  ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» καθώς και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, θα βρείτε στη σελίδα του ΚΑΕΛΕ: www.kaele.gr , καθώς και στη σελίδα http://elearning.yeka.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στα κάτωθι τηλέφωνα:

 • Αθήνα (Έδρα), Μητροπόλεως 42, τηλ.: 6987024273
 • Παράρτημα Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ολυμπίου Διαμάντη 16 & Ναυμαχίας Λήμνου, τηλ.: 2310-555691,   6932648868
 • Παράρτημα Αλεξάνδρειας Ημαθίας, Ν. Πλαστήρα 81,  τηλ.: 23330 28010
 • Παράρτημα Τρικάλων, Σωκράτους 18, τηλ.: 2431079455

καθώς και στα email: voucher@kaele.gr, info@kaele.gr

 

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Καρανίκας,

Πρόεδρος ΔΣ ΚΑΕΛΕ

 

[top]