Επανακαθορισμός του χρόνου έναρξης ισχύος των διατάξεων της ΠΟΛ 1221/2012

Σας ενημερώνουμε πως οτι σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1076/17-04-13 του Υπουργείου Οικονομικών η έναρξη ισχύος των αλλαγών στον τρόπο σήμανσης των φορολογικών στοιχείων (παραστατικών), μέσω των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων – ΕΑΦΔΣΣ (φορολογικών μηχανισμών), παρατείνεται έως την 01-01-2014.. Διαβάστε περισσότερα →

Δημοσίευση Νόμου για την Ρύθμιση των Επιχειρηματικών Οφειλών

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ο νέος νόμος 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, εισάγονται οι κάτωθι ρυθμίσεις: Ληξιπρόθεσμες Οφειλές Με το νέο νόμο, δίνεται ανάσα στις επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη από τον Ιούλιο του 2007, αντί από.. Διαβάστε περισσότερα →