17 Apr 2014

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 4254/2014‏

Screen Shot 2014-01-07 at 1.45.03 PM

Αθήνα, 16 Απριλίου 2014
Αρ. πρωτ: ΓΑ 1889

Προς
Ομοσπονδίες – μέλη ΕΣΕΕ
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 4254/2014

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 85Α – επισυνάπτεται) ο νέος νόμος 4254/2014, που αντιστοιχεί στο τελευταίο πολυνομοσχέδιο.  Με την παρούσα, επιχειρούμε μία πρώτη αποτύπωση των διατάξεών του, τα κυριότερα σημεία των οποίων έχουν ως κάτωθι:

 

Α.  Φορολογικές διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου 

Πρόστιμα Εφορίας

 • Το ανώτατο πλαφόν επιβολής προστίμου για τη μη έκδοση στοιχείων, οριοθετείται στα 30.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο.
 • Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου διαπιστωθεί εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης (υποτροπή) εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα πρόστιμα διπλασιάζονται. Για κάθε επόμενη παρόμοια παράβαση το χρηματικό ποσό (πρόστιμο) τετραπλασιάζεται.
 • Επιβάλλεται πρόστιμο αξίας 100 ευρώ σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης ή αντίστοιχης δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου. Το ίδιο χρηματικό ποσό καταλογίζεται και για κάθε άλλη παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων, μη ανταπόκρισης σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων ή μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης παρακρατούμενων φόρων, υπό την προϋπόθεση πως ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται να τηρεί βιβλία.
 • Μειώνεται στα 250 ευρώ από τα 1.000 που ήταν η αρχική εισήγηση, το πρόστιμο για τη μη έκδοση ή την έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και έκδοσης αποδείξεων) που αφορά επιτηδευματίες και επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην Β΄ Κατηγορίας).
 • Μειώνεται στα 500 ευρώ από τα 2.500 που ήταν η αρχική εισήγηση, το πρόστιμο για τη μη έκδοση ή την έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή: φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και έκδοσης αποδείξεων)   που αφορά επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ΄ Κατηγορίας).
 • Εφόσον για την ίδια παράβαση επιβάλλονται σύμφωνα με τον Κώδικα περισσότερα του ενός πρόστιμα, τότε υπερισχύει η διάταξη που προβλέπει το υψηλότερο πρόστιμο.
 • Διατηρείται το πρόστιμο των 2.500 ευρώ για τους υπόχρεους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και οι οποίοι είτε δεν επιδεικνύουν το απαιτούμενο πνεύμα συνεργασίας κατά τη διεξαγωγή των φορολογικών ελέγχων, είτε δεν έχουν εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο ή δεν συμμορφώνονται με κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη νομοθεσία που σχετίζεται με την τήρηση αρχείων.
 • Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, δεν θα επιβάλλεται πλέον πρόστιμο, υπό την προϋπόθεση πως η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Κατασχέσεις

Δε θα πραγματοποιούνται κατασχέσεις κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το συνολικό ύψος του χρέους είναι κατώτερο των 500 ευρώ. Ως εκ τούτου, κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί εις βάρος οφειλετών μέχρι και την προηγούμενη ημέρα ισχύος των νέων διατάξεων, παύουν να ισχύουν μετά από την υποβολή σχετικής δήλωσης. Παράλληλα, απαγορεύονται οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ή κατασχέσεις απαιτήσεων εις χείρας τρίτων σε βάρος φορολογουμένων, οι οποίοι διαθέτουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, μέχρι 50 ευρώ.

Ακατάσχετο για ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο

 • Δε θα πραγματοποιούνται κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται σε περιοδική βάση, από τη στιγμή που το μηνιαίο ποσό αυτών δε ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ (από τα 1.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι πρότινος).  Εάν το ποσό είναι μεγαλύτερο των 1.500 ευρώ, τότε επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/4 αυτών, με την προϋπόθεση πως το εναπομείναν ποσό δεν θα είναι χαμηλότερο των 1.500 ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν καταλογιστεί, μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των συγκεκριμένων διατάξεων στους υπόχρεους, αίρονται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.
 • Καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αφορούν ατομικούς ή κοινούς λογαριασμούς παραμένουν ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο (για έναν μόνο λογαριασμό και σε μία μόνο τράπεζα). Τα συγκεκριμένα άτομα οφείλουν να γνωστοποιήσουν τον εν λόγω λογαριασμό, μέσω υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, τότε γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο αυτός (λογαριασμός).

Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ

 • Προωθείται η αποσύνδεση του χρόνου υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ από τη γέννηση της υποχρέωσης καταβολής του φόρου. Ο χρεωστικός ΦΠΑ μπορεί να καταβληθεί σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ενώ για τη δεύτερη δόση προβλέπεται η κατάργηση της προσαύξησης κατά 2%. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που αφορούν στις εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ποσών που υπερβαίνουν τα 100 ευρώ, ο φόρος είναι εφικτό να καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη εξ΄αυτών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης και η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της δήλωσης, εξαιρουμένης της προσαύξησης κατά 2%.

Φόρος Υπεραξίας

 • Ο φόρος υπεραξίας, ο οποίος θα εφαρμόζεται με συντελεστή (φορολογικό) της τάξεως του 15%, θα επιβάλλεται στη διαφορά-υπεραξία, ανάμεσα στην τιμή κτήσης και στην τιμή πώλησης. Η τιμή κτήσης είναι ίση με το γινόμενο της τιμής μεταβίβασης επί τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤ Κατοικιών) του έτους κτήσης διά του ΔΤ Κατοικιών του προηγούμενου της μεταβίβασης έτους. Ως ΔΤ Κατοικιών νοείται ο μέσος Δείκτης Τιμών Κατοικιών Αστικών Περιοχών της περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου κάθε έτους, όπως ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αν κατά το χρόνο της μεταβίβασης δεν έχει δημοσιευθεί μέσος ΔΤ Κατοικιών, λαμβάνεται υπ’ όψιν ο σχετικός δείκτης του αμέσως προηγούμενου έτους.
 • Η υπεραξία περιορίζεται ανάλογα με το χρόνο διακράτησης με βάση 25 συντελεστές,  οι οποίοι κυμαίνονται από 98,2% έως 60%.
 • Τα ακίνητα τα οποία έχουν αποκτηθεί πριν το 1995 (παλαιά ακίνητα), βρίσκονται δηλαδή στην κατοχή του ιδιοκτήτη για πάνω από 20 χρόνια, θα εξαιρούνται από τον φόρο υπεραξίας, ήτοι η υπεραξία τους θα είναι μηδενική.
 • Σε περίπτωση ακινήτου που έχει αποκτηθεί από 1ης Ιανουαρίου 1995 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2002, προβλέπεται σημαντική απομείωση της υπεραξίας προκειμένου να ληφθεί υπόψη με τον τρόπο αυτόν ο σωρευτικός πληθωρισμός των ετών αυτών, ο οποίος είχε κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα.
 • Η προκύπτουσα υπεραξία, μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ απαλλάσσεται από το φόρο (καθιέρωση αφορολογήτου ορίου), εφόσον ο φορολογούμενος κράτησε το ακίνητό του για πέντε τουλάχιστον έτη.

 

Β.  Διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου για το Ασφαλιστικό Σύστημα και τα Εργασιακά

Προβλέπεται:

 • Μείωση των επικουρικών συντάξεων σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, σε σχέση με το προβλεπόμενο (από την 1/7/2014 και όχι από την 1/1/2015).
 • Μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες, από την 1/1/2014 και καταβολή από τον ΟΑΕΔ για τελευταία φορά του μισού οικογενειακού επιδόματος.
 • Θέσπιση της μηνιαίας καταβολής των εισφορών στον ΟΑΕΕ και υποχρεωτική ασφάλιση σε αυτόν των νέων ασφαλισμένων που είναι παράλληλα ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ για λιγότερες από 25 ημέρες το μήνα (απόσυρση της διάταξης που προέβλεπε την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ  όσων δραστηριοποιούνται σε περιοχές με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων).
 • Υποχρεωτικός συμψηφισμός επιχορηγήσεων και ενισχύσεων με τις οφειλές των υπόχρεων προς τα ασφαλιστικά τους ταμεία.
 • Περιορισμός κατά 50% των προσαυξήσεων των τριετιών («ωριμάνσεις»), προκειμένου να δοθεί κίνητρο για τη πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 25 ετών.

 

Γ.  Κλάδος λιανικού εμπορίου

 • Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς ορίζονται τρεις (3) τουριστικές περιοχές, όπου επιτρέπεται πιλοτικά για ένα (1) έτος η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις υπόλοιπες Κυριακές, πέραν των 7 αναφερόμενων στο ν. 4177/2013, χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου και χωρίς να απαιτείται απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη.  Η εν λόγω απόφαση θα εκδοθεί εντός 3 μηνών από την δημοσίευση του νόμου.
 • Καταργείται το καθεστώς των εκπτώσεων – προσφορών, όπως το ξέραμε.  Εντός εξαμήνου, θα διαμορφωθεί Κώδικας Δεοντολογίας με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ο οποίος θα περιλαμβάνει τις νέες ρυθμίσεις για το πλαίσιο  των εκπτώσεων και των προσφορών.
 • Με όμοια απόφαση θα ρυθμιστεί το νέο καθεστώς των καταστημάτων stock και outlet.  Μέχρι τότε, τα συγκεκριμένα καταστήματα θα μπορούν να πραγματοποιούν προσφορές και εκπτώσεις.

Κατά τα λοιπά, απελευθερώνονται συλλήβδην μία σειρά από επαγγελματικές δραστηριότητες καίριες και σημαντικές, που αφορούν στα περίπτερα, φαρμακεία, φορτηγά κα. στο πλαίσιο της απλοποίησης των διαδικασιών.

Όπως είναι αυτονόητο, η ΕΣΕΕ θα παραμείνει σε εγρήγορση για την διαφύλαξη του υφιστάμενου πλαισίου σε ότι αφορά τις Κυριακές και για εκπτώσεις – προσφορές με υψηλό δείκτη αξιοπιστίας.  Σκοπεύουμε να εκμεταλλευτούμε παραγωγικά τα συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια και να πραγματοποιήσουμε με το Υπουργείο πλήρη και εμπεριστατωμένο κοινωνικό διάλογο επάνω στα επίμαχα θέματα, ώστε να αποφύγουμε τις οποιεσδήποτε εκπλήξεις.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιεσδήποτε τυχόν διευκρινήσεις.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

     Ο Πρόεδρος                                                                                                                       Ο Γενικός Γραμματέας

    Βασίλης Κορκίδης                                                                                                            Γιώργος Καρανίκας

 

 

 

 

 

[top]